Välkommen till

Ljuva Omsorg

Vi utbildar nästa generation

En god lekstund är av lika stor vikt för barnets lärande/personlighetsutveckling som sund föda är för dess kroppsliga tillväxt. Hos våra dagbarnvårdare lägger vi grunden till ett livslångt lärande/utveckling för ditt barn

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till traditionell förskola. Våra dagbarnvårdarna följer de lagar och bestämmelser som gäller för pedagogisk omsorg; Skollagen, Skolverkets Allmänna råd för Pedagogisk omsorg och Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10).

Vad är dagbarnvårdare?

Yrkestiteln “dagbarnvårdare” har ersatt det som tidigare kallades dagmamma. Våra dagbarnvårdare arbetar i sitt eget hem med en liten barngrupp på fem barn i åldrarna 1–5 år. För att kunna arbeta som dagbarnvårdare hos oss krävs det en pedagogisk utbildning eller att man har arbetslivserfarenhet från arbete med barn i förskoleåldern.

Fördelarna att välja oss

  • Små Grupper

Våra barngrupper består av fem i åldrarna 1–5 år. Det möjliggör att varje barn blir sedd och får sina behov tillgodosedda på bästa möjliga sätt.

  • Strukturerade dagar

Men grundstruktur som barnen känner igen sig skapar vi trygghet för barnen som ger en språngbräda för nya äventyr.

  • Engagerad och välutbildad personal

Våra dagbarnvårdare är noga utvalda och har ett brinnande intresse för barn.

  • Trygg och kärleksfull miljö

Vi erbjuder en trygg och kärleksfull hemmiljö

  • Varierade aktiviteter

Barnen stimuleras till att lära sig nya saker och upptäcka sin omvärld genom utflykter

  • Avgiftsfri

Hos oss behöver du inte betala någon avgift.